Pollenguide: Hvorfor, hvad og hvordan?

 

Nys, kløe og løbende næse. Ingen undgår pollen – de omgiver os alle, når vi bevæger os ud i den friske luft. Men så er der pollenallergikerne, som mærker de små pollenkorn mere end alle andre. For dem er perioden fra april til august særlig slem. Men hvad er det, der gør denne periode mere besværlig for allergikere? Og hvordan måler de egentligt dagens pollental inde hos DMI?

 

“Der er noget i luften…”

Direkte oversat fra latin betyder pollen “fint støv”. Pollenkornene bliver dannet i blomstens støvdragere, og det sker allerede året før selve blomsten springer ud. Pollen er blomstens hanlige kønsceller, og derfor også dem, som blomsten benytter, når den skal forplante sig. Størrelsen på kornene kan variere meget. Der kan være tale om alt lige fra nogle få mikrometer til 200 mikrometer. For at gøre det lettere at forstå kan man sammenligne et pollenkorn med et menneskehår. Menneskehåret vil være næsten dobbelt så tykt som det største pollen og fire til fem gange tykkere end de mindste pollenkorn.

Der findes mange typer af pollen. Men de vigtigste – dem der er værst til at udløse allergisymptomer – kommer fra vindbestøvende træer og græs. I Danmark drejer det sig om el, hassel, elm, birk, græs og bynke. Pollen skal transporteres over på en anden plantes støvfang for at en forplantning kan finde sted og frø kan dannes. Transporten sker primært med vinden, men også igennem dyr såsom bier og andre insekter.

Men det er jo stadig vinter?

Mange mennesker kan allerede opleve de første tegn på birkepollen i begyndelsen af marts – og det er faktisk ikke så underligt endda. Normalt begynder den danske sæson for birk i midten af april, men da pollen fra træer er luftbårne, kan du allerede reagere på pollen langt tidligere, fordi de kommer hertil fra andre lande. Derfor kan særligt sensitive allergikere allerede i starten af marts reagere på pollen fra Polen eller Tyskland, hvor birketræerne blomstrer tidligere end i Danmark.

Desuden har de seneste års mildere vejr oven i købet rykket den danske pollensæson adskillige uger frem. I dag starter sæsonen i gennemsnit tre uger tidligere end i 1977, hvor man begyndte at lave pollental målinger. For træarterne el og hassel gælder det endda, at sæsonen er rykket med helt op til fem til seks uger. Selvom kalenderen stadig siger vinter, har allergikere altså god grund til at ruste sig med forebyggende produkter meget tidligt.

Rhinix_Pollental og Pollen

De mindste pollenkorn fylder kun en femtedel i størrelse i forhold til et almindeligt hårstrå. Pollen er derfor kun synlige, når de klumper sig sammen.

Sådan måles pollen

Herhjemme er det Astma-Allergi Danmark, der i samarbejde med DMI, står for at måle pollen og svampesporer. Det er et omfattende arbejde, der kræver tid og tålmodighed. Lige nu findes der to pollenfælder i Danmark. Den ene står i København på taget af DMI’s hovedkontor. Den anden er placeret på taget af Regionshospitalet i Viborg. Pollenfælderne står 15 meter over jorden og suger konstant luft til sig, og dermed “fanges” pollen. Fælden gemmer de opfangede pollen enten på en strimmel monteret på en tromle eller direkte på en lille glasplade, som sidder i en slæde. Både strimlen og glaspladen er smurt med en klæbrig substans så de partikler, der suges ind i pollenfælden, kan sætte sig godt fast. Kompetente fagfolk tømmer fælden på samme tid for at opnå et præcist resultat.

Det er nu, at det omstændelige arbejde begynder. Når pollenfælden er tømt, kan fagfolkene gå i gang med at identificere og tælle antallet af de forskellige pollen. Hver enkelt glasplade eller strimmel tjekkes, og antallet af pollen bestemmes og tælles med håndkraft. Den langsommelige og ressourcekrævende metode er pt. den eneste måde at gøre det på, og pollen tælles på samme måde i det meste af verden. Det skyldes, at det er svært at fremstille en teknologi, der automatisk kan skelne pollentyper fra hinanden.

Dagens pollental: Hvor finder jeg det?

Tællingerne og den eksisterende viden om pollen vejer til allergikerens fordel: Pollental produceres nemlig dagligt hele sæsonen igennem. Dagens pollental hjælper de personer, der lider af høfeber til at danne sig et billede af, i hvor høj grad dagen bliver fyldt med pollen eller ej. Det gør det hele lidt mere ubesværet, da folk med allergi på den måde har mulighed for at ruste sig til dagen med forebyggende produkter.

At holde sig opdateret i pollensæsonen behøver ikke være besværligt. Hver eftermiddag i højsæsonen offentliggøres dagens pollental på DMI’s hjemmeside, ligesom prognoser også hurtigt kan findes inde på pollenprognoser.dk. Du kan også finde flere apps til formålet. Blandt andet har Astma-Allergi Danmark udviklet en app. Den giver dig hurtigt den nødvendige information, så du kan komme lettest gennem sæsonen. Her findes bl.a. dagens pollental og dagens pollenvarsling. Hvad der er endnu smartere er, at app’en understøtter push-meddelelser. På den måde får du besked om nye pollental direkte på din skærm, selvom du ikke har app’en åben. Læs mere om funktionen her.